29.11.2012

Haasteita ja tavoitteita osa 5: Ihmissuhdekuvaukset

Ihmissuhteista kirjoittaminen tuntuu usein samalta kuin palapelin rakentaminen. Ensimmäinen palanen on hetki,  josta ihmissuhde alkaa ja viimeinen suhteen päätepiste tai tila, johon suhde lopulta asettuu. Se, mitä tapahtuu niiden välissä, on suurin haaste. Kaikkien suhteen vaiheiden pitäisi muodostaa ehjä kokonaisuus, joka kiinnostaa lukijaa pitkään ja joka erottuu muista samassa kirjassa syntyvistä suhteista. Suunnitellessani ja kirjoittaessani ihmissuhteista etsin vastauksia viiteen kysymykseen, joita seuraavaksi vähän avaan.

1. Millaiset asiat ja tilanteet voisivat johtaa juuri sellaiseen päätepisteeseen, jonka olen suunnitellut?
Ensimmäiseksi on tietysti mietittävä, mistä kaikki alkaa. Seurustelusuhteiden kohdalla tämä kysymys nousee esiin yhtenään, erityisesti jos ne ovat päättyvää laatua. Minulle on ollut lähes alusta asti selvää, mitä ensimmäisille Young Fightersissa alkaville seurustustelusuhteille tapahtuu, mutta matka sinne on ollut työn takana. Olen tullut siihen tulokseen, että ei auta muu kuin kokeilla. Ei auta muu kuin kirjoittaa kohtauksia, jotka saattaisivat sopia tarinaan ja sen jälkeen katsoa, toimivatko ne vai eivät. Haastavaa on myös päättää, kuinka paljon johonkin tiettyyn suhteeseen liittyviä kohtauksia tarvitaan, jotta lukija saa suhteen kulusta hyvän käsityksen.

2. Millaiset tapahtumat tekevät suhteen uskottavaksi?
Tätä asiaa pyöritellessäni olen käyttänyt apuna havaintoja oikeasta elämästä. Mietin, millaisia asioita todellisuudessa voisi tapahtua ja on tapahtunut, ja käytän ajatuksiani hyödyksi kirjoittaessani. 

3. Millaisiin tilanteisiin ja suhteisiin kyseisen suhteen osapuolilla on taipumus joutua?
Tällä kysymyksellä on tiivis yhteys henkilökuvaukseen. Se on kuitenkin monimutkaisempi, sillä vastatauksessa täytyy ottaa huomioon kaksi henkilöä, joiden persoonat ovat rakentuneet eri tavalla. On siis mietitittävä esimerkiksi, miten nämä kaksi henkilöä käyttäytyvät esimerkiksi riitatilanteissa ja miksi. Olen kirjoittaessani miettinyt paljon henkilöiden persoonia ja suunnitellut heidän ihmissuhteitaan sen pohjalta, mikä on heille luonteenomaista. En esimerkiksi kovin herkästi kirjoittaisi ystävällistä, hyvää edustavaa hahmoa juonikuvioon, jossa hän tekisi jotakin todella pahaa. Toki henkilöistä löytyy ristiriitaisuuksia niin kuin oikeistakin ihmisistä, mutta niiden täytyy olla perusteltuja ja hyvin pohjustettuja.

4. Miten muut henkilöt vaikuttavat suhteeseen?
Mielenkiintoinen ja vaikea kysymys. Suhteen ulkopuoliset henkilöt voivat vaikuttaa suhteeseen niin, etteivät suhteen osapuolet edes huomaa sitä. Young Fightersin tarinassa on sekä sellaisia tilanteita, joissa vaikutukset vain ovat olemassa ja noudattavat jonkinlaista ennalta määrättyä kaavaa että tilanteita, joissa joku ulkopuolinen pyrkii tietoisesti kuljettamaan suhdetta tiettyyn suuntaan. Suoran toiminnan kuvaileminen on toki helpompaa kuin hienovaraisten, kirjan tapahtumista välittyvien viestien osoittaminen, mutta siinäkin on omat mutkansa. Suorankin toiminnan olisi hyvä antaa lukijalle mahdollisuus miettiä, mistä tilanteessa todellisuudessa on kysymys. Salaperäisyydestä ei ole haittaa muunmuassa silloin, kun joku kirjan henkilö selvittää toisten henkilöiden motiiveja.

5. Mitkä muut tekijät vaikuttavat suhteeseen?
Tämä riippuu ehdottomasti kulloinkin kuvailtavasta suhteesta. Erilaisilla vaikuttavilla tekijöillä voi tehdä suuria eroja ihmissuhteisiin, minkä vuoksi on mielenkiintoista välillä keskittyä pelkästään tähän kysymykseen suhteita suunnitellessa. Tämän kohdan kuvaileminen on ehkä kaikkein vaikeinta: kirjoittaessa erilaisista tekijöistä täytyy ottaa huomioon niiden suhteet toisiinsa ja ennen kaikkea se, kuinka paljon jokin yksittäinen asia vaikuttaa suhteeseen ja miten. Yksittäisillä lauseillakin voi olla suuri merkitys.


Tavoitteeni on kirjoittaa erilaisista, mielenkiintoisista ihmissuhteista hyvin ja tunteella. Pyrin mahdollisimman aitoon ja monipuoliseen tekstiin välttääkseni saippuasarjamaisuutta ja kliseitä. Draamaa ja onnea täytyy olla tasaisesti, kumpaakaan ei saa ampua yli. Liiallinen samankaltaisuus alkaa nopeasti kyllästyttää, joten pyrin uudistumaan jollain tavalla aina, kun otan uuden suhteen käsittelyyn. Toivon, että sitten kun pääsette lukemaan ensimmäistä Young Fighters-romaania, löydätte sen sivuilta sellaisia suhdeaineksia, jotta liikauttavat jotakin sisällänne.


Yksi henkilöistäni tuntee juuri nyt tällä tavalla. Katsotaan, kuinka paljon tekstiä tänä iltana syntyy.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti